top of page
Reflexology

Thai Foot Massage Course - Introduction to the Reflexology Chart

(Για ελληνικά προχωρήστε πιο κάτω)

12 Hours
27-28 January

Thai foot massage is a delightful fusion of Chinese reflexology,
Thai acupressure therapy, and energy line activation, accompanied by expert techniques for warming up and cooling down.
It's a calming and at the same time an invigorating treatment that places its focus on the lower legs and feet.

The use of a Thai wooden stick enhances precision in the handling of the session and minimizes physical strain on the practitioner’s hands.

During this two-day workshop, significant emphasis will be placed on locating reflexology points according to the Thai reflexology chart and correctly using the wooden stick on these areas.
The Thai therapeutic approach, by its nature, encompasses elements of mindfulness and compassion, qualities that beautifully align with the practice of reflexology.

This training is suitable for:
• Professionals or aspiring professionals in the realms of therapy, relaxation, beauty, well-being etc.
• Anyone eager to acquire a valuable new skill that can be shared with loved ones and friends.

What you'll gain:
• Proficiency in foot massage techniques
• Precision in locating all 36 reflexology points on the foot and lower leg
• Comprehensive knowledge and theory (including traditions and contraindications)
• The ability to conclude the treatment with specific movements on the hands, feet, head, neck, and shoulders.

Your experience package includes:
• A Handbook/Manual
• A traditional wooden stick
• A certification recognized by the Thai Ministry of Education through the prestigious TMC educational network, known worldwide.

Our schedule:
9:30 AM-10:00 AM: Welcoming Meet and Tea
10:00 AM-1:00 PM: Hands-On Practice
1:00 PM-2:00 PM: Lunch Break
2:00 PM-5:00 PM: More Practice

When? January 27-28, 2024

Where? Paphos

Maximum number of participants: 6

Price: €270

Language: Greek/English

Instructor: Elisavet Daskoulidou

Reservations can be made via email at restoremodepaphos@gmail.com and by making a 25% deposit via bank transfer or Revolut.

Cancellation Policy:
•Cancellations made by January 10 2024, will receive a full refund of the deposit.
•Unfortunately, no refunds will be issued for cancellations after January 10 2024.
•In the event of the seminar being canceled by the organizer, a full deposit refund will be provided. 

Σεμινάριο ταϊλανδέζικης μάλαξης ποδιού και εισαγωγή στον χάρτη ρεφλεξολογίας.

12 ώρες

27-28 Ιανουαρίου 2024

Η ταϊλανδέζικη μάλαξη ποδιών συνδυάζει στοιχεία από την κινέζικη ρεφλεξολογία, την ταϊλανδέζικη πιεσοθεραπεία και την ενεργοποίηση των ενεργειακών γραμμών, πάντα με ειδικούς χειρισμούς χαλάρωσης και ενεργοποίησης πριν και μετά. Πρόκειται για μια ηρεμιστική και αναζωογονητική περιποίηση που επικεντρώνεται στην περιοχή του κατώτερου ποδιού και του πέλματος. Χρησιμοποιώντας το ταϊλανδέζικο ξύλινο ραβδί, επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερη φυσική κόπωση για αυτόν που την εκτελεί.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διημέρου, θα επικεντρωθούμε στον εντοπισμό των ρεφλεξολογικών σημείων σύμφωνα με τον ταϊλανδέζικο χάρτη και στον σωστό χειρισμό του ξύλινου ραβδιού πάνω σε αυτά για σκοπούς χαλάρωσης.

Η ταϊλανδέζικη θεραπευτική προσέγγιση από τη φύση της περιλαμβάνει στοιχεία ενσυνειδητότητας και συμπόνιας, στοιχεία που συναντάμε και στο κομμάτι της ρεφλεξολογίας τους.

Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται:

•Σε επαγγελματίες που ασχολούνται με υπηρεσίες χαλάρωσης, θεραπείας, ευεξίας, καλλωπισμού κ.λπ.

•Σε κάθε άτομο που επιθυμεί να αποκτήσει μια νέα δεξιότητα και να την εφαρμόσει σε οικεία πρόσωπα και φίλους.

Τι θα μάθουμε:

•Τεχνικές μάλαξης ποδιού

•Ακριβή εντοπισμό των 36 ρεφλεξολογικών σημείων στο πέλμα και το κάτω μέρος του ποδιού

•Γενικές γνώσεις και θεωρία (περιλαμβανομένων παραδόσεων και αντενδείξεων)

•Ολοκλήρωση της περιποίησης με κινήσεις σε χέρια, πόδια, κεφάλι, λαιμό και ώμους.

Τι περιλαμβάνεται:

•Βιβλίο/Εγχειρίδιο

•Ταϊλανδέζικο ξύλινο ραβδί

•Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το εκπαιδευτικό δίκτυο του TMC, μιας σχολής με παγκόσμια εμβέλεια και αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας της Ταϊλάνδης.

Ροή προγράμματος:

9:30 - 10:00: Υποδοχή, γνωριμία και τσάι

10:00 - 13:00: Πρακτική

13:00 - 14:00: Διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα

14:00 - 17:00: Πρακτική

Πότε:

27-28 Ιανουαρίου 2024 (2 μέρες/6 ώρες την ημέρα)

Που: Πάφος

Μεγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6

Τιμή: 270 ευρώ

Γλώσσες: Ελληνικά/Αγγλικά

Εισηγήτρια: Ελισάβετ Δασκουλίδου

Η κράτηση είναι δυνατή με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση restoremodepaphos@gmail.com και με κατάθεση 25% του συνολικού ποσού μέσω τραπέζης ή Revolut.

Πολιτική ακυρώσεων:

•Για ακυρώσεις μέχρι τις 10/1/2024 θα επιστραφεί πλήρως το ποσό της προκαταβολής.

•Δυστυχώς, δεν θα υπάρξουν επιστροφές για ακυρώσεις μετά τις 10/1/2024.

•Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από τον διοργανωτή, θα χορηγηθεί πλήρης επιστροφή της προκαταβολής.

bottom of page